Unreal Commander 3.57.1359

Unreal Commander 3.57.1359

Max Diesel – 1,9MB – Freeware – Windows
ra khỏi 6 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
Unreal Commander - freeware unreal file manager.
Characteristics:
Two-panel interface,
UNICODE support,
Extended search of files,
Multi-rename tool,
Synchronization of directories,
Support of archives ZIP, RAR, ACE, CAB, JAR, TAR, LHA;
Built-in FTP client,
Folder tabs,
Support of WLX and WCX plug-ins,
Adjustment of fonts for all elements of the interface,
Function of quick viewing (at use of WLX plug-ins),
Drag and Drop support,
History and Hotlist functions,
Network support,
Color categories of files

Tổng quan

Unreal Commander là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Max Diesel.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Unreal Commander là 3.57.1359 , phát hành vào ngày 22/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 0.96, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Unreal Commander đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,9MB.

Người sử dụng của Unreal Commander đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Unreal Commander!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Unreal Commander cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản